İlköğretim ve Ortaoğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı

2008-2009 eğitim-öğretim yılında, ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilerimize 167.575.754 adet ders kitabı dağıtılmıştır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 53. maddesi hükmü doğrultusunda Bakanlığımızca; 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan ilköğretim öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini  Projesi, 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Bu projeye 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim öğrencileri de dahil edilmiştir. Proje başlangıcından itibaren özel sektör ve Bakanlık yayınlarından bugüne kadar satın alınan ders kitabı sayısı aşağıda belirtilmiştir.

Yıllar Öğretim Dairesi Kitap Adedi
2003 İlköğretim 81.834.281
2004 İlköğretim 83.858.320
2005 İlköğretim 106.510.090
2006 İlköğretim 104.892.620
Ortaöğretim 37.414.989
2007 İlköğretim 122.070.013
Ortaöğretim 35.062.367
GENEL TOPLAM (2003-2007) 571.642.680

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir