Yabancı Hükümet Bursları 2009-2010

dikkat Lütfen Genel Şartları Dikkatli Okuyunuz.

YABANCI HÜKÜMET BURSLARI (2009-2010)

Burs başvurularına ilişkin Genel Şartları lütfen dikkatli okuyunuz

Her ülkenin başvuru koşulları ve mülakat günü teslim edilecek belgeleri için ülke isimlerine tıklayınız.

BURS GENEL ŞARTLARI, BAŞVURU VE SEÇİM ŞEKLİ

I- GENEL ŞARTLAR

1-Burslar ikili anlaşmalar gereğince yabancı Hükümetler tarafından kendi ülkelerinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmekte olan araştırma, lisansüstü, doktora ve dil bursları olup eğitim amaçlıdır. Okumaya devam et Yabancı Hükümet Bursları 2009-2010

Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin 40 yılı aşan uzun bir geçmişi bulunmaktadır. 1959 yılından bugüne kadar uzanan bu sürede, ilişkiler inişli ve çıkışlı bir seyir izlemiş, dönemsel olarak kesintiye uğramış ve Türkiye’nin adaylık statüsünün kabul edildiği 2000’li yıllara kadar gelinmiştir. Bugün, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üye olarak katılması öncesi süreç yaşanmaktadır.

12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık Anlaşması ilişkilerin yasal temelini oluşturmuştur. Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluğuna tam üye olmak için başvuruda bulunmuştur. Okumaya devam et Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri

2009-ÜDS İlkbahar Dönemi

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (İlkbahar Dönemi) 2009-ÜDS İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi : 22.03.2009
Başvuru Tarihi : 02.02.2009 – 11.02.2009
Başvurabileceğiniz Yerler : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri, Üniversite Rektörlükleri,www.osym.gov.tr
Sınav Ücreti : 40 TL
Sonuç Açıklanma Tarihi : Henüz Belirtilmedi
2009-ÜDS İlkbahar Dönemi Sonuçları Açıklandığı zaman link aktif olacaktır.

YÖK Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği STS1 – 2009

Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (1. Aşama)
2009-STS 1. Aşama

Sınav Tarihi : 15.03.2009
Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri, www.osym.gov.tr (*)
Sınav Ücreti : 150 TL
Sonuç Açıklanma Tarihi : henüz belirtilmedi
Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (1. Aşama)
2009-STS 1. Aşama sonuçları
( sonuç açıklağında bu link aktif olacaktır.)

Eğitimde Drama ve Engelli Çocuklar

Öğrenmenin temel şartlarından birisi etkinliktir ve birey etkin olduğu sürece daha iyi öğrenir. Dramatik oyun bireyin etkin olduğu ve üzerinde prova yapılmayan bir gösteridir. Yurdumuzda yaratıcı drama normal eğitim programları ile bütünleşmeye başlamıştır.Ancak özel eğitim gerektiren çocuklarda pek kullanılmamaktadır. Sınıftaki dramatik oyunlar, oyuncuların kendileri ve oyun oynarken edindikleri tecrübe ile ilgilidir.Bu oyunlar provasız, anında yaratılan, genelde yapısı öğretmen tarafından şekillendirilen ve herkesin bir göreve sahip olduğu grup faaliyetidir.Çocuklar bu dramatik oyunlar sırasında duygu ve düşüncelerinin yanı sıra korku ve özel ilgilerini de ortaya koyarlar. Ayrıca, dramatik oyun dışında Okumaya devam et Eğitimde Drama ve Engelli Çocuklar

Engellilerde Dansla terapi

DANSLATERAPİ

Toplum ve insanların değişik problem ve sıkıntıları vardır ve insanlar bu problem ve sıkıntılardan kurtulmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Drama ve hareket, problem ve sıkıntılarla baş etmek için kullanılan yöntemlerdendir.Dans ve hareket kesinlikle tedavi edicidir(terapatiktir), çünkü her ikisi de insanın tabiatında yani yaşamında vardır.

Terapi, problem ve sıkıntılardan kurtulmayı sağlayacak farklı bakış açıları kazanmak demektir.Öte yandan terapinin açıklanması oldukça çok yönlüdür, kişilerin eğitimi ve yorumuna göre farklılık gösterir. Okumaya devam et Engellilerde Dansla terapi

Otistik çocuklar ve eğitimleri

Otizm; konuşmada gecikmenin olması veya gelişmemesi, ilgi alanında sığlık, insanlar ile ilişki kurma yerine cansız nesnelerle ilgilenme, yaşıtlarıyla oyun oynamama ve tekrar edici basmakalıp davranışlarda bulunma ile kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Otistik çocukların hepsi tamamen aynı belirtileri göstermemelerine karşın, davranışı etkileyen sosyal, iletişimsel ve duyusal alanlarda sorunlar gösterirler. Otizm genellikle üç yaşından önce başlar ve görülme sıklığı 1000 çocukta bir kadardır. Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla dört kat daha fazla görülmektedir.

OTİZMİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

� Bu çocukların konuşmaları çoğunlukla gecikmiştir veya gelişmemiştir. Okumaya devam et Otistik çocuklar ve eğitimleri

Tiyatronun Kökeni, Ritüel ve Mitoslar

Tiyatronun kökeninde, ilkel insanın doğayla ve tanımlayamadığı güçlerle ilişki kurabilmek için yaptığı törenlerin bulunduğu kabul edilir. 19. yüzyıldan günümüze tiyatro tarihine ve özellikle tiyatronun kaynağına ilişkin araştırmalar farklı kuramların ortaya çıkmasına neden olmakla birlikte, kökeni bakımından tiyatronun, dinsel-büyüsel amaçlı törenlerdeki taklitten çıktığına inanılmaktadır.(1)

İlkel düşüncede taklidin geçirdiği değişim, yaratıcı düşünceye giden yolu belirler. Taklit önceleri, doğayı olduğu gibi yansıtma eylemidir. Bir ağaç ya da yırtıcı bir hayvan olduğu gibi yansıtılır.

İlkel insanın doğayı kendi beklentileri doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı büyü törenlerinde taklit zaman içinde gelişerek ilkelin taklit ettiği şeyi kendi anlayışı doğrultusunda yeniden biçimlemesine, yorumlamasına dönüşmüştür ki bu aşama yaratının devreye girmesiyle sanatın evriminde ilk basamağı oluşturur. İlkel insan, doğayı kendine uygun olarak açıklama ve biçimleme çabasıyla, yinelemeden, Okumaya devam et Tiyatronun Kökeni, Ritüel ve Mitoslar